Baixa de l'Entorn d'Experimentació gratuit SOFIA2 CloudLab (“ENTORN SOFIA2”)

Per donar-se de baixa de l'Entorn es requisit necessari estar autenticat en el mateix. A continuació haurà de seguir les següents pases:


  1. Prémer sobre el link que hi ha en la capçalera de la pàgina on s'indica l'usuari autenticat en la plataforma: Usuari: xxxx [ROL_XXXX].


  2. En el formulari que es mostra a continuació prémer sobre el botó "Donar de Baixa".


  3. Se'ns demanarà confirmació de l'acció i en cas afirmatiu pulsarem el botó "Eliminar"


  4. La baixa es realitzarà de manera automàtica.